AR-GE
Anasayfa > Teknoloji > AR-GE

Masdaf’da AR-GE

1977 yılında suyu ve enerjiyi etkin kullanmak ve bu sayede yaşam kaynaklarını korumak, enerji verimliliği sağlayan, çevreci ve inovatif “pompa teknolojileri” geliştirmek ve üretmek ilkesiyle yola çıkan Mas Daf, yeni model geliştiren ve tasarım yapan sayılı firmalardan biridir. Ar-Ge yatırımlarına önem vererek, hedefi dünya standartlarında inovatif ürünler geliştirmek olan Masdaf, iç ve dış pazarda rekabetçi pompa sistemlerini, uygun fiyatlarla sunuyor.

Pompa teknolojileri geliştirmek üzere her yıl ; “başarının ilk anahtarı” olarak gördüğü insan kaynağına, eğitime, teknolojiye  ve pompa yazılım sistemlerine bütçe ayırarak, yatırımlarına devam ediyor.   

Masdaf’da Ar-Ge ; İstanbul  Tuzla Fabrikası, Modelhane ve Düzce Fabrika olmak üzere 3 lokasyonda yer alıyor.

Masdaf Ar-Ge departmanında; 10  Mühendis, 4 teknik ressam ve ürün testlerinde görevli 5 teknik personel görev alıyor.

Ar-Ge ve innovasyon konusunda yaptığı çalışmalarla ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri pompa teknolojileri üreten Masdaf, pompa sektöründe dünya standartlarında bir “Ar-Ge Merkezi”ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Close