Dalgıç Pompaları
Anasayfa > Ürünler > Ürün Grupları > Dalgıç Pompaları

Dalgıç Pompaları

Dalgıç pompalar yer altı sularının transferinde, içme ve kullanım sularının temininde ve yağmur suyu nedeniyle göl, nehir ve derelerdeki taşkınların transferinde kullanılır. Dalgıç pompalar, suyun transferi esnasında sıklıkla görülen yüksek yoğunluklu katılara (kum vb.) karşı da dayanıklı yapıda dizayn edilmiştir. Suyun aktarılmasında önemli rol oynayan dalgıç pompaları, özel motorları sayesinde sahip olunması gereken transfer ürünleridir.

Temiz veya kirli suların basınçlandırılarak tahliye edilmesini sağlayan bu ürünler; yer altı sularının transferinde, içme sularının tedarik edilmesinde ve yağmur nedeniyle oluşan dere taşkınlarında kullanılır. Suyun transferindeki yüksek yoğunluklu katılara karşı dayanıklı yapıda olan dalgıç pompaları; motor yapısı, kapasitesi, pompalama hızı gibi özellikleri ile çeşitlendirilir. Basit yapıları sayesinde istenilen her alanda rahatça kullanılabilirler. Suyun aktarılmasında önemli rol oynayan dalgıç pompaları, özel motorları sayesinde sahip olunması gereken transfer ürünleridir.

Temiz veya kirli suların basınçlandırılarak tahliye edilmesini sağlayan bu ürünler; yer altı sularının transferinde, içme sularının tedarik edilmesinde ve yağmur nedeniyle oluşan dere taşkınlarında kullanılır. Dalgıç pompalar farklı kullanım amaçları için su çekme işlemi gerçekleştiren cihazlardır. Bu cihazlar genel olarak bir alandaki suyun ya da su ile birlikte katı atıkların temizlenmesi için kullanılır. Dalgıç pompaların su çekme işlemini gerçekleştirmesi için en dibe inmesine gerek yoktur. Dipten itibaren iki metrelik bir yüksekliğe dalgıç pompa yerleştirilebilir. Bu pompaların sızdırmaz motorları pervaneyi ve pompayı çalıştırarak su çekme işlemini gerçekleştirir. Bu sayede su yukarı çıkar.


Dalgıç Pompaları Çeşitleri Nelerdir?

Dalgıç pompaları özellikle kullanım alanlarına uygun olarak çeşitlendirilir. Çeşitler arasında yer alan derin kuyu dalgıç pompaları, bakım gerektirmeyen ve kolayca su içene batırılabilen ürünlerdir. Su altında çalışma sağladıkları için titreşim ve gürültüye neden olmaz. Bu şekilde rahat çalışma sağlar. İnsandan bağımsız olarak çalışan bu pompaların arızaları az görülür. Pompa motoruna sürekli müdahale edilmediği için uzun ömürlü kullanım sağlar. Sulama sistemi, su temini, endüstriyel uygulamalar ve yeraltı suyu düşürme işlemlerinde kullanılabilir.

Çeşitler arasında artezyen dalgıç pompaları da yer alır. Bu pompa modelleri ile yeraltındaki artezyen kuyularında bulunan iki tabaka arasında biriken suların yeryüzüne çıkarılması sağlanır. Artezyen kuyularının içine yerleştirilen pompa ile sürekli olarak su temini sağlanabilir. Bu dalgıç pompa modelleri genellikle çelik malzemeden üretilir ve yüksek kapasitede su taşır.

Dalgıç pompa çeşitleri arasında yer alan bir diğer model, periyodik aralıklarla su çıkarılmasını sağlayan ve bu sayede su basmalarını engelleyen ürünlerdir. Bu ürünler drenaj dalgıç pompa olarak adlandırılır. Bu ürünler kullanılacak olan alana bir çukur kazılarak yerleştirilir. Bu sayede alana giren tüm sular cihazın içine akar. Su drenaj içine akarken, su seviyesi pompa etkinleştirilene kadar yükselir. Yükselen sular ilgili borular aracılığıyla ev veya alan dışına atılır. Dalgıç pompa çeşitleri drenaj pompası, pis su pompası, kirli atık su pompası, foseptik pompası gibi isimler ile bilinen pompa türlerini de içerir. Kullanım alanına göre farklılaşan bu pompaların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak doğru pompa seçimi yapmayı kolaylaştırır.

Dalgıç pompa çeşitlerinin seçimi kadar bakımı da önemlidir. Dalgıç pompaların uzun süre kullanılması için bakımlarının periyodik olarak belirli aralıklar ile yapılması gereklidir. Bu konuda pompa markasının servis sağlayıcılarından destek alınabilir. Bu pompaların bakımları işin ustaları tarafından yapılmalıdır.


Pis Su Pompası Nedir?

Pis su pompaları kirli su çekmek için kullanılan atık su pompası ya da foseptik su pompası isimleriyle de bilinen pompalardır. Pis su pompaları alt yapı ve yapı çalışmaları için son derece önemli olan pompa çeşitlerindendir. Endüstriyel alanlarda ve fabrikalarda da kullanılan bu pompalar ile kanalizasyon suları ve evsel atıkların bulunduğu sular çekilir. Otel, yurt, okul, hastane ve benzeri binaların pis suları bu pis su pompası çeşitleri ile tahliye edilir. Pis su atık pompası çeşitleri bir tür dalgıç pompasıdır. Dalgıç pompası çeşitlerinden biri olan pis su dalgıç pompası modelleri de kirli suların içerisinde bulunan katı maddelere karşı dayanıklı yapıdadır. Pis su pompası fiyatları pompanın cinsine, motoruna ve kapasitesine göre değişiklik gösterir.

Drenaj Pompası Nedir?

Drenaj pompası da bir çeşit dalgıç pompası türüdür. Drenaj pompalarına verilen bir diğer isim de karter pompasıdır. Bu pompa modelleri belirli aralıklar ile çalışarak biriken suları düzenli bir şekilde tahliye eder. Toplama alanına yerleştirilen drenaj dalgıç pompalar, su seviyesi belirli bir noktaya geldikten sonra pompalama işlemine başlar. Bu pompalar s belirli aralıklarla çalışarak biriken suyu tahliye etmek üzere tasarlanmıştır. Karter pompası da denen bu pompa çeşitleri oldukça küçük yapıdaki ekipmanlardandır. Toplama alanındaki su seviyesi belli bir seviyeye ulaştığında pompa sistemi aktif hale gelir. Pompalanan su boru yardımıyla yapının dışına aktarılır. Böylece su basma riskinin önüne geçilir toplama alanındaki suyun seviyesi kontrol altında tutulur. Çok yüksek seviyelerdeki seller gibi olağanüstü durumlar yaşanmadığı sürece son derece sağlıklı bir çalışma performansı sunar.
Drenaj pompası fiyatları çeşitlerine göre değişiklik gösterir. Drenaj pompası fiyat aralığı genelde pompanın tahliye mekanizmasının çalışma prensibine göre belirlenir. Drenaj pompalarının flatörlü drenaj pompası ve flatörsüz drenaj pompası olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Flatörlü pompa modelleri su toplama alanında belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra çalışmaya başlar. Suyun belirli bir seviyeye çıkmasının ardından tahliye işlemi başlamış olur.

Flatörsüz drenaj pompaları ise manuel olarak aktif edilir. Bu pompa modelleri yağmur sularının tahliye edilmesinde en sık kullanılan pompalardandır. Yağmur sularının yanı sıra havuzların boşaltılmasında da kullanılır. Drenaj pompaları yoğun partikül içeren suların tahliyesinde kullanım için uygun değildir. Bu pompalar ile genel olarak az partiküllü suların tahliyesinde tam verim alınır. Dalgıç tip drenaj pompası seçilirken drenaj çukurunun derinliği ve akışkan yükü tespit edilerek bir seçim yapılmalıdır. Havuz ve tank gibi alanlarda tahliye edilecek su genel olarak temiz sudur.

Yağmur sularının tahliye edilmesinde ise durum karmaşıklaşabilir. Bazen yağmur suları kanalizasyon ya da atık suların biriktiği bölgelerde birikebilir. Bu gibi durumlarda tahliyesi yapılacak olan suyun kirli su olduğu göz önüne alınmalıdır. Su drenaj pompası modeli seçilirken bu pompa türlerinin katı partikülleri geçirme oranının 10 – 25 mm arasında olduğu unutulmamalıdır.

Foseptik Pompası Nedir?

Foseptik çukuru pompası olarak da bilinen bu pompa çeşitleri, bir tür dalgıç pompadır. Evlerin ya da iş yerlerinin kanalizasyon sistemleri genel olarak yer çekimine uygun bir biçimde çalışır. Yani kanalizasyon ve evsel atıklar üst katlardan bodrum katına doğru birikir. Bu atıkların biriktiği alana foseptik bir diğer adı ile lağım çukuru denilir. Bu bölgede bulunan atıkların tahliye edilmesinde foseptik dalgıç pompalar kullanılır.

Foseptik dalgıç pompası kanalizasyon sıvılarının ve katılarının tahliye edilmesinde kullanılan bir pompa türü olduğu için katı parçaları geçirme kapasitesi yüksektir. Foseptik pompası fiyatları pompanın çalışma prensibi ve gücüne göre değişiklik gösterir. Foseptik dalgıç pompa fiyatlarını belirleyen bir diğer unsur da pompanın bıçaklı ya da öğütücülü olup olmaması ile alakalıdır. Parçalayıcı bıçaklı foseptik dalgıç pompa türleri katı atıkları parçalama özelliğine sahiptir. Parçalayıcılı foseptik pompası ile sert ya da büyük boyutlardaki katı atıklar kolayca tahliye edilebilir.

Bıçaklı foseptik dalgıç pompa fiyatları pompanın kapasitesine ve pompada bulunan bıçakların cinsi ve sayısına göre değişiklik gösterir. Foseptik atık su pompası çeşitlerinden bir diğeri de öğütücü foseptik pompalardır. Bu pompalarda bulunan öğütücüler de tıpkı bıçaklar gibi katı atıkların öğütme işlevine sahiptir. Foseptik çukuru pompası modelleri katı atıkların boruları tıkamasını önleyen özel tasarıma sahip olan santrifüj pompalardır. Foseptik dalgıç pompası çalıştırıldığında cihazın motoru pervaneyi döndürür ve su borusuna doğru bir basınç oluşturulur. Bu basınç sayesinde atıkların tahliye işlemi gerçekleşir.

Foseptik pompalar manuel, otomatik ya da çift modlu olarak kullanılabilir. Foseptik pompa fiyatları pompanın çalışma şekline göre de değişiklik gösterir. Bu pompaların motorları ve pervanelerinin bulunduğu gövdeleri uzun süreli kullanıma uygun olacak dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Kirli Su Pompası Nedir?

Kirli su pompaları bir tür dalgıç pompa modelidir. Bu pompalara dalgıç kirli su pompası adı da verilmektedir. Dalgıç pompa kirli suyu tahliye etmede kullanılan en verimli pompalardan biridir. Dalgıç pompaları, sıvıları yüzeye doğru itmek için çalışan cihazlardır. Oldukça hafif yapılı olan bu ürünler, istenilen yere kolayca taşınabilir. Dalgıç pompa modelleri hem tatlı hem de tuzlu suda çalışabilir özelliktedir.

Su biriktirmeye meyilli alanlarda, alt geçitlerde ve bodrum içeren inşaat çalışmalarında da sık kullanılır. Pompaların etkili olarak çalışabilmesi için, içlerinden önemli miktarda sıvı geçmelidir. Bu durum pompa sisteminin aşırı ısınmasını engelleyerek daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Pompalarda yer alan kontrol sistemi sayesinde, sıvı seviyesi önceden belirli parametreler ile cihaza yüklenir. Sıvı belirlenen seviyeye ulaştığında pompa çalışmayı başlatır veya durdurur.

Kirli su pompaları, toprak bulaşmış ve çamurlaşmış suların tahliyesi için idealdir. Özellikle havuz ve tankların kirlenmesi durumunda suyu tahliye etmek için kiri su pompası bir diğer adıyla atık su tahliye pompası çeşitlerinden faydalanılır. Atık su pompası fiyatları diğer dalgıç pompa türlerinde olduğu gibi kapasitesine ve modeline göre değişiklik gösterir. Kirli su dalgıç pompa tavsiyesinde bulunurken ya da kendi kullanımınız için bir pompa edinmek isterken cihazın kapasitesini ve pompayı kullanacağınız alanı göz önünde bulundurmalısınız. Atık su tahliye cihazı olarak da bilinen bu cihazlar ile hem evsel hem de kimyasal atık suların tahliyesini yapmak mümkündür. Kirli su pompası fiyatları cihazın cinsine, kapasitesine ve modeline göre değişiklik gösterir.


Artezyen Pompası Nedir?

Artezyen pompası, derin kuyu pompası olarak da bilinen dalgıç pompalara verilen isimdir. Artezyen su pompası aracılığı ile kuyulardan su çekme işlemi yapılır. Bu pompalar oldukça derin alanlarda su tahliyesi işlemi gerçekleştirir. Artezyen, yeraltı su tabakaları içinde kalan basınçlı suların bulunduğu bölgelere verilen isimdir. Bu bölgelerden su çekmek için kullanılan artezyen kuyu pompası modelleri su çekilecek yere tamamen daldırılır. Yeraltı sularının çekilmesinde ekonomik bir yöntem olarak artezyen pompası kullanmak son derece yaygın bir işlemdir. Artezyen pompa modelleri suya batırılarak çalıştırıldığı için gürültüye ya da titreşime sebebiyet vermez. Bu pompaların kullanım alanları başta su temini olmak üzere, temiz su için basınçlandırma, sulama sistemlerine su çekme ve yeraltı suyu temin etme olarak kategorize edilebilir. Artezyen pompa fiyatları pompanın tahliye gücüne ve modeline göre değişiklik gösterir.


Dalgıç Pompaların Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Dalgıç pompa seçimi yapılırken öncelikle hangi kapasiteye ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekir. Bu kapasite belirlendikten sonra, basma yüksekliği için değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca otomatik olarak açma ve kapama sağlayan ürünler daha kolay kullanıldığı için seçimde belirleyici olabilir. Tüm bunların ürünün hangi alanda ve işlevde kullanılacağına da dikkat edilmelidir. Drenaj pompası gibi modeller, sürekli olarak çalıştıkları için uygun olmayan koşullarda sorunlara yol açabilir. Bu nedenle cihazınızın sürekli çalışması gerekip gerekmediği önceden belirlenmelidir.

Dalgıç pompaları seçiminde bazı sertifikaların da özel olarak kontrol edilmesi gerekir. UL, TSE ve FM sertifikaları bunlar arasındadır. UL, cihazın güvenlik şartlarını taşıdığını gösterir. FM ise riskin sigortalanmasıdır. MASDAF, Türkiye'de UL ve FM sertifikalarını ile yüksek standartlara sahip ürünler geliştirir. Markanın BRX, EnduroLite ve Endura serileri korozyona karşı dayanıklı malzemelerden üretilir. EnduroLite serisi ise 50-100 ve 150 litre seçeneklerine sahiptir. 50 ve 60 Hz frekanslara sahip olarak geliştirilen bu seri drenaj çukurlarıyla birikintilerinde kullanılır. Güvenli yapısıyla öne çıkan Enduro serisi ise fabrika atıklarının nakliyesinde ve kanalizasyon arıtma tesislerinde kullanılabilir.

MASDAF dalgıç pompalarının yanı sıra yangın pompaları, uçtan emişli ve dişli gibi farklı alanlara hizmet eden pek çok ürün geliştirmektedir. Tüm ürünlerinde gelişmiş teknolojiyi kullanarak standartları sağlayan pompa modellerini inceleyebilir ve MASDAF güvencesi ile satın alabilirsiniz.


Sıkça Sorulan Sorular

Dalgıç pompa çeşitleri nelerdir?

Dalgıç pompaların kirli su dalgıç pompası, artezyen dalgıç pompası, foseptik dalgıç pompası, kademeli dalgıç pompası gibi çeşitleri mevcuttur. Bu pompalar farklı kullanım alanları ve su çekme kapasitelerine göre çeşitlendirilir.

Dalgıç pompa nasıl çalışır?

Suyun transferindeki yüksek yoğunluklu katılara karşı dayanıklı yapıda olan dalgıç pompaları; motorlarından sağlanan güç ile derin alanlardaki suyu çekerek transfer işlemini gerçekleştirir.

Dalgıç pompa kaç kw, watt?

Dalgıç pompanın kaç hp'lik bir güce sahip olduğu ile alakalıdır. 1 hp'lik bir dalgıç pompa saatte ortalama olarak saatte 0,75 kw / 750 watt'lık enerji harcar.

Dalgıç pompa kaç metreden su çeker?

Pompaların kaç ton su bastığı güçleri ile alakalıdır. Örneğin 2hp’lik bir dalgıç pompa 100 metre derinlikte saatte ortalama 2,7 ton su çeker. Aynı güçteki bir pompa 33 metrelik bir derinlikte ise 6 ton su çekme kapasitesine sahiptir.

Su pompası saatte ne kadar elektrik harcar?

Dalgıç pompanın günlük tükettiği enerji 300 – 1000 watt arası değişiklik gösterir. Bu oran pompanın kapasitesine ve çalışma sıklığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Dalgıç pompa kademe nedir?

Dalgıç pompa çeşitlerinden biri olan çok kademeli dalgıç pompalar ise geniş kuyulara ya da büyük su depolarına konularak sulama işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan pompa modelleridir. Bu pompalar ile bahçe sulaması, damlama yöntemi ile sulama ya da salma sulama adı verilen işlemler gerçekleştirilebilir.

Elektrikli dalgıç pompa nedir?

Elektrikli dalgıç pompalar elektrik enerjisi ile çalışan dalgıç pompalara verilen isimdir. Bu pompa modelleri bir güç kaynağına ya da uygun elektrik prizlerine takılarak çalışır.

Dalgıç pompa akü ile çalışır mı?

Bazı dalgıç pompa modelleri belirli volt aralığına sahip aküler ile birlikte çalışabilir. Örneğin 12 volt'luk aküler ile çalışan dalgıç pompa çeşitleri mevcuttur.

Dalgıç pompa bakımı nasıl yapılır?

Dalgıç pompaların arızalanmaması ve yüksek verimli bir şekilde çalışması için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bunlardan ilki dalgıç pompaların susuz kalmamasına dikkat etmektir.

Dalgıç pompa susuz çalışır mı?

Susuz kalan bir pompanın emiş kısmında katı atıklar birikir ve pompanın tıkanmasına neden olabilir. Düzensiz elektrik akımı ve voltajda yaşanan ani değişiklikler de dalgıç pompaların arızalanmasına neden olabilir.

Foseptik pompası ne işe yarar?

Foseptik pompası, atık suların ve kanalizasyon giderlerinin sıkıntısız bir şekilde çalışmasını sağlayan pompa türlerindendir. Foseptik dalgıç pompalar foseptik çukurlarındaki kirli suların tahliyesinde kullanılır.

Pis su pompası nasıl çalışır?

Bu pompalar, havuz veya kanalizasyon gibi alanlarda bulunan ve başka bir yere taşınması gereken sıvı birikintilerinin içine yerleştirilir. Yerleştirildikleri alandaki sıvıları kendi içinde toplayarak, istenilen alana geri bırakır.

Kirli su pompası ne işe yarar?

Kirli su pompası da dalgıç pompaların sahip olduğu tüm özelliklere sahip olan ancak isminden de anlaşıldığı üzere kirli suların tahliyesinde kullanılan pompa çeşitleridir. Atık su pompası olarak da bilinen bu pompa modellerinin bir kısmı su içerisinde bir kısmı ise su dışarısında çalışır.

Derin kuyu pompası ne demek?

Derin kuyu pompası artezyen dalgıç pompalara verilen bir diğer isimdir. Bu pompalar isimlerinden de anlaşılacağı üzere derin kuyulardan ya da su havuzlarından su çekme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılır.

Dalgıç pompa nasıl temizlenir?

Dalgıç pompaların temizliği bu pompaların bakım ve onarımlarını yapan servisler tarafından sağlanmalıdır. Dalgıç pompalar türlerine göre farklı temizleme işlemlerine tabii tutulabilir.

Dalgıç pompa alırken nelere dikkat edilmeli?

Dalgıç pompa alınırken pompanın kullanacağı alan ve pompa kapasitesine dikkat edilmelidir. Kullanım amacına uygun bir pompa seçimi yapmak yapılacak olan tahliye işleminden tam verim alınmasını sağlar.

Dalgıç pompa neden sigorta attırıyor?

Dalgıç pompa modelleri bazı durumlarda sigorta attırabilir ya da kısa devre yapabilir. Bunun nedeni pompanın kendi kapasitesinin üzerinde bir kullanım için çalıştırılıyor olmasıdır.

Dalgıç pompa ile damlama sulama yapılır mı?

Uygun dalgıç pompa modelleri ile damlama tarımsal sulama işlemi gerçekleştirilebilir. Yassı sulama boruları ile istenilen miktarda sulama yapılabilir.

Dalgıç pompa fiyatları ne kadar?

Dalgıç pompaların fiyatları cihazın modeli ve kapasitesine göre değişiklik gösterir. Farklı amaçlar için kullanılan dalgıç pompa modelleri farklı bütçelere uyum sağlayacak fiyat aralıklarına sahiptir.

“Dalgıç Pompalar”la ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki serileri inceleyiniz.

Close