Masdaf Kariyer

Anasayfa > Kariyer

Masdaf’da İnsan Kaynakları Misyonu

Bizim için insan, en önemli kurumsal değerlerimizden biridir.  

Masdaf olarak hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu sistemler oluşturup, uygulayarak ve bu sistemleri sürekli iyileştirerek; başarı odaklı çalışma arkadaşlarımız aracılığıyla, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Masdaf’da İnsan Kaynakları Vizyonu

 • Masdaf’ın iş gücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamak,
 • ​Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak,
 • Sistematik yaklaşımlarla, ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamalarını gerçekleştirmek,
 • Çalışanların takip ve takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 • Masdaf’ın hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızın, kariyer planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak ve onlara güzel bir kariyer yolculuğu sağlamak.
 • Uluslararası platformda kabul görmüş, modern insan kaynakları uygulamalarını izleyerek, şirketimizi daha iyi bir geleceğe taşıyabilmek için gerekli entegre sistemleri oluşturup, yönetmek.

Masdaf İnsan Kaynakları Departmanının Amacı

Masdaf İnsan Kaynakları departmanının amacı; şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek; nitelikli iş gücünü istihdam edip, şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, gerekli alt yapıyı hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.

Masdaf’ta başarının ilk anahtarı “insan kaynağı”dır. Hedeflerimize ulaşmada çalışanlarımızın payı büyüktür.

Sahip olduğumuz insan kaynağının, vizyon ve stratejilerini gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerden oluşması, onları motive edecek şartların sağlanması ve tüm bunların etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle “Masdaf’ın insan kaynakları departmanı” olarak amacımız; pompa sektörünün öncü markası Masdaf’ın çalışmak istenen şirketler arasında ilk sıralarda bulunmasını hedefliyoruz.  Bu amaçla İnsan Kaynakları çatısı altında;

 • Ücretlendirme ve Yan Haklar,
 • Eğitim,
 • İK Stratejileri ve Organizasyonel Gelişim,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
 • Personel özlük faaliyetleri konusundaki çalışmalarımızı, bütünleşmiş bir şekilde yürütüyoruz. İnsan Kaynakları stratejilerinin çağın gerekliliklerini karşılayacak ve değer üretecek şekilde kurgulanması, buna yönelik uygulamaların gerçekleştirmesi, topluluk bünyesine yayılması ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirilmesi konularında hep birlikte çalışıyoruz.

Masdaf’da Kariyer Planlaması

Pompa sektörünün öncü markası Masdaf, sürekli olarak çalışanlarının gelişimini takip etmekte ve performanslarını, “Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi” kapsamında ölçmektedir. İlgili departman yöneticileri tarafından uygulanan bu sistem, çalışanların, kariyerlerine yön vermelerini sağlar, kariyerlerini geliştirmeleri için onlara eğitim ve gelişim fırsatları sunar. Hem bireysel hem de organizasyonel gelişime katkı sağlayan bir sistem oluşturma fikrinden yola çıkılarak kurgulanmıştır.

Başarının ödüllendirilmesine önem veren Masdaf, performansa, görev tanımlarına ve piyasaya dayalı bir ücretlendirme sistemi benimsenmiştir. İş değerlendirmeye bağlı olarak oluşturulan bu ücret politikası ile ücretlerin, rekabetçi ve piyasayla uyumlu olması hedeflenmiştir. Ayrıca ücretlendirme uygulamaları belirlenirken yıllık piyasa ücret araştırmaları da kullanılmaktadır.

Masdaf iş imkanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Close