UKMS Serisi

UKMS Serisi

UKMS Serisi

Kendinden Emişli Atıksu Pompaları

 • UKMS serisi pompalar kendinden emişli, klapeli santrifüj
  pompalardır.
 • Kendinden emişli olduklarından pompa emiş yapılacak kuyunu
  üzerinde, sadece emme tesisatının kuyu içinde olması
  yeterlidir.
 • Elastik kaplin vasıtasıyla dizel motor ve elektrik motoru ile
  tahriki mümkündür.
 • UKM-S serisi 6 farklı tipten oluşmaktadır: 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”.
 • Çarklar açık ve iki kanatlıdır ve pompa büyüklüğüne göre
  76 mm (3”) ye kadar katı partikül basabilirler.
 • Tıkanmayı gidermek çok kolaydır. Önden çıkarılabilen emme
  kapağı çarka, salmastra kutusuna ve mekanik salmastraya
  erişimi kolaylaştırmaktadır.
 • Emme ve basma tesisatlarında herhangi bir işlem yapmadan
  tıkanıklığı gidermek çok kolaydır.

Debi Aralığı 50 – 730 m3/h
Manometrik Yükseklik Aralığı 4 – 40 mss
Motor Hız Aralığı 650 – 2900 d/d
Emme Flanşı 2” – 10” (PN 10)
Basma Flanşı 2” – 10” (PN 10)

 

Kendinden Emişli Atıksu Pompaları

 

Evsel ve endüstriyel ham kanalizasyon sıvılarının
basılmasında,

 • Kanalizasyon arıtma tesisleri,
 • Çamurlu ve katı parça ihtiva eden sıvıların
  basılmasında,
 • Fabrika atık suları pompajında,
 • Her türlü drenaj ve tahliye işlemlerinde
Close