Yangın Pompası Seçimi Nasıl Yapılır?

Anasayfa > Blog > Yangın Pompası Seçimi Nasıl Yapılır?

Yangın koruma standardının tam anlamıyla sağlanabilmesi adına yangın pompası seçimi büyük önem taşır. Bir yangın pompasına duyulan ihtiyaca erken karar verilmelidir - ideal olan, öncelikle kapsamlı bir proje geliştirmektir. Bugünkü yazımızda, bir yangın pompasının gerekli olup olmadığını belirleme süreci, gerekli basınç ve akışı karşılayan bir yangın pompasının nasıl seçileceğini açıklayacağız.

Yangın Pompasına Ne Zaman İhtiyaç Olur?

Su tedariki yetersiz olduğunda yangın söndürme sistemlerine akış ve basınç taleplerini sağlamak için bir yangın pompası gereklidir. Bir yangın pompasına gerek olup olmadığını belirlemek için yangın söndürme sistemi talepleri mevcut su kaynağı ile karşılaştırılmalıdır. Sı kaynağı talebi karşılayamıyorsa, bir yangın pompası gereklidir. Aksine, su kaynağı basınç ve akış gereksinimlerini karşılayabiliyorsa, bir yangın pompasına gerek yoktur.

Su, genel su şebekeleri, özel yangın koruma yangın şebekeleri, yükseltilmiş tanklar, vb. dahil olmak üzere çeşitli farklı kaynaklardan sağlanabilir. Her senaryo biraz farklı bir yaklaşım gerektirir, ancak önce su kaynağının akışı karşılayıp karşılayamayacağını belirlemek önemlidir.

Bir yangın ana hattına bağlanırken, kaynağı analiz etmek için hidrant akışı testleri kullanılabilir. Statik ve artık basınçların yanı sıra akış hızı verileri, besleme sisteminin ihtiyaç duyulan su miktarını karşılayıp karşılamayacağını belirler. Hidrolik hesaplama tahminlerinden kaynaklanan hataları azaltmak için bu test verilerinin yangın söndürme sistemi yükselticisine olabildiğince yakın tutulması en ideal olandır.

En kötü senaryoyu belirlerken, tüm yangın söndürme sistemlerinden gelen akış taleplerini göz önünde bulundurun. Bu örnekte, en kötü akış talebi, bir ofis binasındaki otomatik bir sprinkler sistemidir.

Sprinkler talepleri, NFPA 13'e göre tasarım alanı, yoğunluk, hortum buharı, fazlalıklar, çatı eğimi / ön işlem sistemi gibi faktörlere göre hesaplanır.

 • Örnek: Işık tehlikesi olan 5 katlı bir ofis binası
 • Yağmurlama sistemi: 0.1 gpm / ft2 x 1500 ft2 = 150 gpm
 • Yağmurlama sistemi + %30 fazlalık: 150 x 1,3 = 195 gpm
 • Hortum: 100 gpm
 • Toplam: 295 gpm

Hesaplama 295 gpm'lik bir akış talebini göstermektedir. Bağlı yangın ana sistemi bu akışı sağlayamazsa, sprinkler sistemine gerekli miktarı akıtmak için bir su tankı ve pompa sağlanmalıdır. Bilinen akış gereksinimleri ile bir sonraki adım, sprinkler sistemini çalıştırmak için gerekli basıncı hesaplamaktır.

İlk olarak, sistem talebini karşılamak adına gereken basınç ve en uzak sprinkler için gerekli basınç göz önüne alınarak; daha sonra çeşitli basınç kayıplarının tamamı tekrar kaynağa eklenerek hesaplanır. Minimum basınç, NFPA 13'e göre tanımlanır ve tipik olarak 7 psi'dir.

Sprinkler sistemi basıncının ~ 20 psi olduğu tahmin edilebilir. Bu, basit yağmurlama sistemleri tedarik ederken iyi bir kılavuzdur. Yağmurlama boruları, garip zemin düzenleri, engeller ve eşit olmayan tavan yükseklikleri nedeniyle daha karmaşık hale geldikçe, rakam da buna göre artış gösterir.

Sprinkler Yükselticisinin Rolü

Sprinkler yükselticisinden su kaynağına giden borudaki sürtünme kayıpları, NFPA 13'te tanımlanan Hazen-Williams formülü kullanılarak tahmin edilebilir. Hazen-Williams ayak başına sürtünme kaybını hesaplar; bu değer kaybedilen basıncı belirlemek için toplam boru uzunluğu ile çarpılabilir.

Yükseklik, basınç kayıpları için önemli bir faktördür, çünkü yerçekiminin üstesinden gelmek önemli miktarda basınç gerektirir: Bunun için gereken yükseklikteki ayak başına 0.433 psi olarak düşünülebilir. Geri akış önleyicileri ve süzgeçler gibi önemli özellikler de dikkate alınmalıdır, çünkü su bu cihazlardan akarken basınç kaybedilir.

Yangın Pompası Seçimi

Yangın pompaları, nominal akış ve basınç kapasitelerine göre seçilmelidir. Örneğimizde, gerekli akış 295 gpm'dir. Yangın pompalarının nominal akışlarının %150'sinde çalışması gerekir. Bu nedenle, akış talebine göre derecelendirilmiş bir pompa seçilmesine gerek yoktur; bu aşırı büyük bir pompa ile sonuçlanır. Örneğin, akış talebi 295 gpm ise 200 gpm nominal yangın pompası teknik olarak bu akışı sağlayabilir.

Birçok yangın pompası üreticisi, web sitelerinde gerekli akış ve basıncın girilebileceği seçim araçları sağlar ve sonuçlarda bu gereksinimleri karşılayabilecek pompaları gösterir. NFPA, pompaların performansı için sınırlar getirir. Bu, pompa eğrilerinin çok dik olmamasını; basınç artışının hızlı bir şekilde düşmesini sağlar.

Pompalar, nominal akışlarının ötesindeki hızlarda aktıkça, sağlayabilecekleri basınç azalır. Bazı pompalarda, akış arttıkça basıncın yavaşça düştüğü düz eğriler vardır, diğerleri ise daha hızlı basınç kaybeder. Akış gereksiniminin pompa eğrisinde nerede olduğunu dikkate almak önemlidir. Su akışı talep noktasında, pompanın sağladığı basınç artışının gerekli basınçtan daha yüksek olması gerekir.

Son kontrol için gerekli akış ve basınç noktasını üreticinin pompa eğrisine yerleştirin. Pompanın bastırma sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu noktanın pompa eğrisinin altında olması gerekir.

Performans gereksinimlerini karşılayan büyük olasılıkla birçok pompa vardır, ancak basınç ve akış gereksinimlerine sahip olmak, gerekli akış ve basınç noktasının ilerlemesine izin verir.

Bir yangın pompasının gerekli olup olmadığı nasıl belirlenir:

 • Yangın suyu temini hakkında bilgi toplayın.
 • Gerekli akışı hesaplayın.
 • Gerekli basıncı hesaplayın.
 • Besleme akışı karşılayamıyorsa, yangın suyu deposu ve yangın pompası sağlayın.
 • Basınç karşılanamıyorsa, yangın pompası alın.
 • Besleme gerekli basıncı ve akışı karşılayabiliyorsa, yangın suyu deposu veya yangın pompası gerekmez.

Bir yangın pompası nasıl seçilir:

 • Yangın suyu temini hakkında bilgi toplama
 • Gerekli akışı hesaplama
 • Gerekli basıncı hesaplama
 • Gerekli basınç artışını hesaplama
 • Akış talebinin nominal akışın %100 ila %150'si arasında olduğu pompayı seçin. Tercihen %115 ila %135 arasında.
 • Akış talebinde basınç artışının yeterli olduğu performans eğrisine sahip pompayı seçin.

Yangın sistemlerimize göz atmak için linki tıklayınız.

https://masgrup.com/yangin-pompalari

Close